سامانه درخواست سرمایه گذاری  شهرداری ارومیه توسط تیم نگاره پایان پذیرفت.

  • زبان برنامه نویسی: PHP
  • پایگاه داده: My SQL
  • سامانه شامل امکاناتی همچون: ثبت درخواست، پیگیری درخواست، ثبت فرصت های سرمایه گذاری شهرداری و ... می باشد.

منبع: